Pravne informacije

Ove internetske stranice oblikovane su sa svrhom pružanja općih informacija o Krki, d.d., Novo mesto te njezinim proizvodima i uslugama.

Određene informacije na Krkinim internetskim stranicama uključuju također opće podatke o Krkinim proizvodima (Vademekum). Pristup podacima o nekim proizvodima, pogotovo o onima koji se izdaju samo na recept, ograničen je u skladu s važećim zakonodavstvom koje se odnosi na lijekove. Informacije o ostalim proizvodima služe isključivo općenitom predstavljanju Krkinih proizvoda. Takve općenite informacije sadržavaju samo osnovne podatke o proizvodima.

Ni jedna informacija o pojedinom proizvodu koja se nalazi na Krkinim internetskim stranicama nije data sa svrhom pružanja stručnih medicinskih savjeta ili uputa za liječenje Krkinim proizvodima u određenom slučaju. Prije uporabe bolesnik se mora posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.

Krka, d.d., Novo mesto oblikovat će internetske stranice vrlo pažljivo i nastojat će osigurati točnost i ažurnost podataka, no ona ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihove točnosti i kompletnosti. Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost. Ni Krka, d.d., Novo mesto, niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u izradi internetske stranice prema tome ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla proizlaziti iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija na ovim internetskim stranicama ili za bilo kakve pogreške odnosno nedostatke u njihovu sadržaju.

Krka poštuje privatnost posjetitelja svojih internetskih stranica. Kontaktne informacije , kao što su ime, prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa koristimo samo za uspostavljanje kontakta s posjetiteljima kada je to potrebno i samo kada su dobrovoljno ustupljene. Iste ne koristimo ni za koju drugu namjenu niti ih dajemo na uvid trećim osobama.

Ove internetske stranice sadržavaju također informacije koje se odnose na treće pravne ili fizičke osobe i veze (linkove) na internetske stranice trećih pravnih ili fizičkih osoba. To je odgovarajuće označeno svugdje gdje je to po našoj procjeni bilo potrebno. Međutim, Krka, d.d., Novo mesto nije upoznata sa sadržajem informacija koje se nalaze na internetskim stranicama trećih pravnih ili fizičkih osoba pa stoga ne preuzima nikakvu odgovornost vezanu za navedene informacije.

Sve informacije i slike koje se nalaze na ovim internetskim stranicama u zakonski dopuštenom okviru predmet su autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualnog vlasništva. Dokumenti objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se reproducirati isključivo u nekomercijalne svrhe, pri čemu moraju zadržati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima po kojima se ne smiju prepisivati, umnožavati ili bilo kako distribuirati u komercijalne svrhe. Robne marke i oznake usluga koje se pojavljuju na ovim stranicama predstavljaju registrirane robne marke poduzeća Krka, d.d., Novo mesto ili marke koje Krka, d.d., Novo mesto ima pravo koristiti.

Krka, d.d., Novo mesto pridržava pravo mijenjanja sadržaja ovih internetskih stranica bilo kada, bilo kako i bez obzira na razlog bez prethodnoga upozorenja. Krka, d.d., Novo mesto ne preuzima odgovornost ni za kakve posljedice takvih promjena.