Постојат два типа на кашлица. Хербион ефикасно ги запира.

Каков тип на кашлица имате?

 • Дали вашата кашлица е надразнителна
  и без секрет?

  Сува кашлица

  Хербион сируп од тегавец
  Нов Хербион сируп од исландски лишај

  за смирување на сува, надразнителна кашлица

 • Отежнато искашлување?
  Ви се создава повеќе секрет?

  Продуктивна кашлица

  Хербион сируп од јаглика
  Хербион сируп од бршлен

  за полесно искашлување

Дознајте каков тип на кашлица имате?